Aanvraag voor inschrijving in het Register Herstelcoaches

Voor inschrijving in het Register kunt u middels het aanvraagformulier een verzoek indienen. Dit formulier kunt u digitaal invullen en tezamen met de gevraagde documentatie sturen naar registratie@nivre.nl.