Interview Maarten van der Linden: ''Wij zijn experts en wij doen ertoe''

Branchevoorzitter Personenschade Maarten van der Linden gaat inmiddels zijn derde termijn in. We spraken hem over zijn branche en het voorzitterschap.

Waarom heeft u gekozen voor dit werk?

Na de studie rechten in Maastricht kwam ik uiteindelijk terecht bij de Stichting Watersnood Particulieren. Die stichting stelde de schades vast na de overstromingen in 1995. Daar kwam ik ook in aanraking met register-experts en dat vak leek mij heel interessant. Bij de mensen langs en zorgen dat het met hen in orde komt. Dat ben ik gaan doen. Sinds 2007 ben ik voor mezelf begonnen en sinds 2018 werk ik met Jan Jagers samen in het bureau genaamd Lindesk. Hier behandelen we vooral complexe letselschades.

Wat betekent het voor jou om register-expert te zijn?

Het is het  onderscheidende keurmerk in letselschade. En je bent daarmee onderdeel van een hele brede club met allemaal verschillende branches. Verzekeraars en slachtoffers waarvoor je aan het werk bent nemen ook eerder iets aan van een Nivre Expert dan van iemand die dit keurmerk niet heeft.

Je bent voor de derde termijn benoemd als voorzitter van de branche Personenschade, hoe kijk je terug op de afgelopen jaren als voorzitter van deze branche?

De afgelopen jaren hebben we  veel energie gestoken in het verbeteren van de NIVRE opleiding Personenschade expert. We zijn trots op de nieuwe Leergang die sinds 1 januari 2022 beschikbaar is. Wat ik ook veel heb gedaan is lobbyen. Iedereen weet wat een advocaat doet. Die treedt op als belangenbehartiger. Maar niet iedereen kent het werk van een register-expert. Steeds blijven uitleggen dat wij  experts zijn op het gebied van waardebepaling van de schade. Dat  heeft er uiteindelijk toe geleid dat een NIVRE inschrijving noodzakelijk is om te werken als schade-expert onder het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Wat zou je in de komende termijn als voorzitter graag realiseren?

De komende termijn zou ik graag willen achterhalen wat de wensen zijn van de Nivre-expert. Welke problemen of wensen heeft die register expert en hoe kunnen wij daarbij ondersteunen? In dit kader zou ik ook graag weer intervisiebijeenkomsten organiseren. Fysiek en niet digitaal, want dat werkt toch minder goed. En zo gezamenlijk ook vaststellen hoe we onze positie in de branche verder kunnen verbeteren.

Waar liggen wat jou betreft de grootste kansen in uw branche?

Ik vind het belangrijk dat we naar een nieuwe mindset toe gaan: We zijn experts. Geen belangenbehartigers. Ons onderscheidend vermogen zit in het pragmatische.  Gemiddeld weet je na ongeveer twee jaar of een slachtoffer hersteld is, of dat er blijvende schade is. Dan kan je ook de schade bepalen. Verzekeraars, experts en advocaten blijven wel eens hangen in juridische disputen, terwijl de persoon waar het om gaat dan al lang klaar is met  de hele procedure. Dit is gewoon niet goed. Onze rol van pragmatische dienstverlener mag daarin echt wel wat meer naar voren komen. We zijn experts en we doen ertoe. Wees er trots op!

Geen resultaten gevonden