Kamer Langlopende Letselschadezaken van DLR

Zoals bekend heeft de Letselschaderaad een Kamer voor Langlopende Letselschades ingesteld. Daar valt hier meer over te lezen. 

Het NIVRE is vanuit haar zetel in het bestuur van de Letselschaderaad betrokken geweest bij de oprichting van deze Kamer. NIVRE experts zijn als geen ander in staat om vanuit de feitelijke beoordeling van een letselschadezaak, passende en transparante oplossingen te bieden. NIVRE experts zijn vanuit hun objectieve rol dagelijks bezig vele zaken op te lossen. Maar daar waar we te maken krijgen met uiteenlopende opvattingen van onze opdrachtgevers, kan het zo zijn dat we moeten zoeken naar alternatieve oplossingen.

De Kamer voor Langlopende Letselschade kan zo’n oplossing zijn. Om die reden omarmt het NIVRE de pilot ter installatie van deze kamer van harte toe. En geven we invulling aan de wens om zaken aan te dragen. Wij vragen alle ingeschrevenen uitdrukkelijk eens te beoordelen of zij wellicht zaken hebben waarbij partijen bereid zijn een beoordeling door deze Kamer te laten plaatsvinden. In de hierboven gemelde link, staan de contactgegevens voor aanmelding. En uiteraard horen we te zijner tijd graag uw ervaring met inschakeling van de Kamer terug.

Geen resultaten gevonden