Nieuwe Leergang Personenschade stelt nieuwe eisen aan NIVRE experts Personenschade

Introductie nieuwe Leergang Personenschade geeft een verhoging van de kwaliteit van de toekomstige NIVRE Expert Personenschade.

Het branchebestuur Personenschade heeft de afgelopen twee jaar nieuwe eisen geformuleerd voor Leergang Expert Personenschade. De maatschappij is complexer, de eisen en wensen van opdrachtgevers zijn hoger en de noodzaak tot herziening van de Leergang bleek noodzakelijk.

Drie Pijlers

De nieuwe leergang bevat 3 pijlers. De eerste pijler bevat alle vakinhoudelijke eisen op het gebied van regelgeving en jurisprudentie. De tweede pijler omvat alle vaardigheidstrainingen die de toekomstig NIVRE expert moet doorlopen. En de derde pijler bevat instructies over welke kennis de NIVRE expert moet hebben van aanpalende dienstverleners, als medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, rekenkundigen, etc.

Kosten

Tot slot heeft het NIVRE eisen gesteld aan de kosten van de gehele Leergang, inhoudende dat de kosten van de nieuwe Leergang niet mochten stijgen, terwijl de inhoud en de kwaliteit van de opleiding verbeterd moesten worden.

Het NIVRE heeft een brede uitvraag gedaan bij alle bekende aanbieders van opleidingen om de volledige Leergang te verzorgen. Hierbij is ook gevraagd naar toepassing van meer moderne opleidingsvormen, als online training en blendend learning. OSR en Letsel Opleidingen zijn de eerste aanbieders die per 1 januari 2022 met de nieuwe Leergang Expert Personenschade gaan starten.

Trots

Met deze introductie wil het NIVRE een grote stap zetten in de verdere verhoging van de kwaliteit van de toekomstige NIVRE Expert Personenschade. Het NIVRE is trots u thans onze nieuwe Leergang te mogen presenteren. De complete nieuwe Leergang zal zeer binnenkort op de website van het NIVRE worden gepubliceerd. Daar zal ook de link naar de betreffende aanbieders te vinden zijn.

 

Geen resultaten gevonden