Nieuws namens het branchebestuur Personenschade

Het branchebestuur Personenschade is al geruime tijd bezig om de vaktechnische opleidingen voor de branche Personenschade te herzien. Hiervoor is een commissie Opleidingen voor samengesteld bestaande uit Ellis Verhoeven, Frank Emmerig en Martin de Haan. Diverse opleidinginstanties zijn uitgenodigd om hier een voorstel voor uit te brengen. Het is een lang proces geweest maar inmiddels zijn we in de afrondende fase beland. Inmiddels hebben twee opleidinginstanties een nieuwe leergang ontwikkeld en wordt er nu gewerkt aan een overgangsregeling. Binnenkort hierover meer nieuws!