Hoe word je NIVRE Register-Expert?

NIVRE-aspirant

Voor schade-experts beginnend bij een expertisebureau, is het mogelijk om zich te laten registreren als NIVRE-aspirant. In de periode van een Aspirant-registratie kan de expert kennis maken met het NIVRE en met andere NIVRE-experts door deelname aan NIVRE-seminars en/of webinars. De schade-expert volgt in deze periode de basisopleidingen om als Kandidaat- of als NIVRE-expert ingeschreven te kunnen worden. 

Wat zijn de voorwaarden:

  • Je bent als schade-expert werkzaam bij een expertisebureau en/of expertisedienst.
  • Je bent voornemens de basisopleiding voor de NIVRE-registratie te volgen.

Als NIVRE-aspirant wordt je uitgenodigd voor alle PE-sessies die het NIVRE organiseert. Ook ontvang je toegang tot de digitale werkomgeving van het NIVRE.

Aanvraagformulier registratie NIVRE-aspirant

Registratie NIVRE-expert of NIVRE kandidaat-expert

Het NIVRE kent twee vormen van registratie: NIVRE-expert, of als Kandidaat-NIVRE expert.

  • Registratie als Kandidaat NIVRE-expert is mogelijk wanneer de expert de basisopleidingen heeft gevolgd, maar de vaktechnische opleidingen nog moet volgen. 
  • Registratie als NIVRE-expert is mogelijk wanneer de expert alle vereiste opleidingen heeft afgerond, en daarnaast aan de overige eisen voldoet. 

Nieuwe NIVRE-basisopleiding
Om je als Kandidaat NIVRE-expert te kunnen registreren moet je voldoen aan de basiseisen. Vanaf 1 november 2023 veranderen deze eisen en start de nieuwe NIVRE Basisopleiding. Klik hier voor meer informatie en/of het formulier om je voor deze opleiding aan te melden.  

Registratie als aspirant kan voor een periode van maximaal drie jaren. Aspiranten komen in aanmerking voor de Regeling tegemoetkoming in opleidingvoorwaarden, als de werkgever aangesloten is bij het NIVRE. 
Je kunt dit aanvragen met behulp van het aanvraagformulier Tegemoetkoming Opleidingskosten.

Inschrijving in het Register kan uitsluitend in één enkele branche. Per branche gelden aparte vaktechnische inschrijvingsvoorwaarden. 

Aanvraagformulier NIVRE-expert óf Kandidaat NIVRE-Expert