Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen het NIVRE.
Hier vindt u nieuws over aankomende Webinars, schade-expertise, nieuwe schade-experts, etc.

Nieuw bestuur Register Coördinator Fraudebeheersing maakt toekomstplannen

27-6-2016 10:32
De kennis en het vakbekwaamheidsniveau van fraudecoördinatoren naar een hoger niveau tillen, de meer-waarde van het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) en de ingeschrevenen nadrukkelijker voor het voetlicht brengen en alle in het register staande fraudecoördinatoren legaal en verantwoord toegang verschaffen tot de incidentenregisters van financiële instellingen. Dat zijn enkele onderdelen van de toekomst- visie die het nieuwe RCF-bestuur binnenkort presenteert aan het Verbond van Verzekeraars, waaronder het register ressorteert. Lees meer

NIVRE-bureaus en experts garanderen ook kwaliteit bij hausse aan waterschades

16-5-2016 10:30
De bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus maken overuren om de enorme hausse aan schades als gevolg van het slechte weer in grote delen van ons land te behandelen. Gemiddeld zijn er 52% meer schademeldingen bij de (NIVRE)-bureaus en NIVRE-experts binnengekomen. Lees meer

NIVRE opent nieuw platform binnen ‘Kamer’

18-4-2016 10:29
Het NIVRE heeft een nieuw platform binnen de Kamer opengesteld voor NIVRE-experts die Zelfstandig Ondernemer zijn en geen personeel in dienst hebben. Lees meer