Veelgestelde vragen

U heeft zich in Extranet aangemeld voor de e-learning module Fraude en hiervan ontvangt u een bevestiging met een fictieve datum en een barcode. De aanmelding in Extranet is uitsluitend voor administratieve verwerking rondom deze module en kunnen wij niet tegenhouden. U kunt dit bericht negeren.

Het secretariaat geeft uw aanmelding na genoemde fictieve datum door aan Splint, de organisatie waar u daadwerkelijk de e-learning zult gaan volgen. Van Splint ontvangt u binnen twee weken een bevestiging van aanmelding en daarna heeft u 30 dagen de tijd om de e-learning module te volgen.

 

Het NIVRE hanteert per branche inschrijvingseisen. In het algemeen dient een persoon reeds voornamelijk werkzaam te zijn als schade-expert in de buitendienst alsook als zodanig minimaal drie jaren ervaring te hebben. Hier vindt u meer informatie over inschrijving in het Register.

Het NIVRE is een onafhankelijk instituut en vanuit die positie verstrekken wij geen namen van NIVRE Register-Experts.
Het Register is openbaar en is te raadplegen op de website van het NIVRE, waar u zelf een NIVRE Register-Expert kunt kiezen. U dient bij schade aan uw voertuig dan wel eerst de branche Motorvoertuigen in het Register te selecteren.

PE-dossiers worden door het secretariaat op volgorde van PE-periode gecontroleerd. Het kan daarom voorkomen dat uw aanvragen niet direct worden gecontroleerd of geaccordeerd.

Een verzoek tot uitschrijving dient u uiterlijk vóór 1 november persoonlijk en schriftelijk bij het secretariaat van het NIVRE in te dienen.
Wanneer het verzoek na 1 november is ingediend, blijft de verplichting van de jaarbijdrage over het opvolgende jaar van kracht.

Kandidaten ingeschreven in het Register van Experts behoeven geen PE-punten te behalen. Dit geldt eveneens voor het geassocieerde Register Risicodeskundige.

Kandidaten ingeschreven in het Register van Coördinatoren Fraudebeheersing dienen wel PE-punten te behalen.

Per PE- periode van twee jaar kunnen maximaal 4 PE-punten meegenomen worden naar de volgende PE-periode.

Het is niet mogelijk om seminars die het NIVRE organiseert te volgen voor personen die niet staan ingeschreven in het Register van het NIVRE. Het NIVRE organiseert seminars en cursussen specifiek voor de NIVRE-experts voor inschrijving of voor het PE-programma.

Conform het PE-reglement kent het NIVRE uitsluitend punten toe per kennis-uur en wordt er voor een lezing van een half uur geen PE-punten toegekend. Wanneer men binnen één jaar twee verschillende lezingen van een half uur aantoonbaar heeft gevolgd, kent het NIVRE 1 PE-punt toe.

Er bestaat geen opleiding of cursus "Schade-expert". Expertisebureaus of expertise- organisaties verzorgen intern een praktijkopleiding tot schade-expert.

Het merendeel van de NIVRE Register-Experts werkt bij Expertisebureaus of Expertise-organisaties. Veel van deze organisaties hebben kantoren verdeeld over Nederland en/of de schade-experts die bij hen werkzaam zijn, werken binnen een bepaalde regio.
U kunt in het Register zelf een keuze maken voor een NIVRE Register-Expert of Expertisebureau en wanneer u daar contact mee opneemt, zullen zij u hierover verder informeren