Veelgestelde vragen

Als uw huidige PE-periode eindigt in 2024 en u heeft de 60-jarige leeftijd al bereikt of u bereikt die in die PE-periode, dan moet u bij sluiting van uw dossier 15 PE punten behaald hebben.

Als uw huidige PE-periode eindigt in 2025 en u heeft de 60-jarige leeftijd al bereikt of u bereikt die in die PE-periode, dan moet u bij sluiting van uw dossier 18 PE punten behaald hebben.

Vanaf uw volgende PE-periode (2024-2026 of 2025-2027) geldt dat u bij sluiting, net als alle andere NIVRE-experts, 20 PE-punten behaald moet hebben.

Voor de periode 2023-2024 gaat er een nieuwe verplichte PE-module van start: Tuchtrecht en Gedragsregels.

Nog een paar zaken ter verduidelijking.

Inschrijving voor deze verplichte PE-module is nu al mogelijk in Extranet. Hier zie je de mogelijkheid om je voor de branche, waarin je staat geregistreerd, aan te melden. 

Er zijn op dit moment vier data waaruit je kunt kiezen om deel te nemen: 8 november 2023 en in 2024 is dat op 14 maart, 6 juni en 24 september.

Stem eventueel met je werkgever af wanneer het beste moment is om deze module te volgen.

Afsluiting periode:
Sluit jouw PE-periode af in 2023 en heb je de verplichte PE-module Ethiek nog niet gedaan, dan moet je deze alsnog volgen. Kijk voor data op het Extranet.
Let op als je de module nog niet hebt gevolgd. Let op: Na 2023 is deze module niet meer beschikbaar en daardoor riskeer je uitschrijving uit het register.

PE-dossiers worden door het NIVRE Bureau op volgorde van PE-periode gecontroleerd. Wanneer u een PE-activiteit opvoert, wordt deze daarom niet direct in behandeling genomen.

Per PE- periode van twee jaar kunnen maximaal 4 PE-punten meegenomen worden naar de volgende PE-periode.

Voor de PE-dossiers waarin maximaal 10 punten behaald moeten worden, kunnen maximaal 2 PE-punten worden meegenomen.

De PE-matrix voor NIVRE-re's vindt u HIER.

De PE-matrix voor Coördinatoren Fraudebeheersing vindt u HIER.

Conform het PE-reglement kent het NIVRE uitsluitend punten toe per kennis-uur en wordt er voor een lezing van een half uur geen PE-punten toegekend. Wanneer men binnen één jaar twee verschillende lezingen van een half uur aantoonbaar heeft gevolgd, kent het NIVRE 1 PE-punt toe.

Raadpleeg ook de website over de Permanente Educatie. Hier staat eveneens een overzicht per jaar aan welke kennissessies het NIVRE PE-punten heeft toegekend.

De NIVRE organiseert speciale seminars en cursussen voor de experts en deskundigen die ingeschreven staan in de gelieerde registers, als onderdeel van het PE-programma.

Indien iemand werkzaam is bij een expertisedienst of expertisebureau, maar niet ingeschreven is in een register, en graag een bepaalde kennissessie wil bijwonen, kan die persoon een aanvraag indienen om deel te nemen. Dit kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar nivre@nivre.nl. In de meeste gevallen is deelname voor niet-ingeschrevenen mogelijk, afhankelijk van de specifieke kennissessie.

Wanneer het NIVRE-bureau toestemming heeft gegeven om als niet-geregistreerde deel te nemen, geldt er een deelnameprijs die 25% hoger is dan de vastgestelde deelnameprijs. Deze verhoging is noodzakelijk vanwege het extra administratieve werk dat ermee gemoeid is.

Je hebt je in Extranet aangemeld voor de e-learning module Ethiek en hiervan ontvang je een bevestiging met een fictieve datum en een barcode. De aanmelding in Extranet is uitsluitend voor administratieve verwerking rondom deze module en de bevestiging is een automatisch gegenereerd bericht. Wij kunnen deze niet tegenhouden of aanpassen. Je kunt de bevestiging negeren.

Het NIVRE-bureau geeft je aanmelding na genoemde fictieve datum door aan Splint. Dit is de organisatie die de e-learning verzorgd en bij wie je deze module volgt. Je ontvangt van Splint een bevestiging van aanmelding en daarna heb je 30 dagen de tijd om de e-learning module te volgen.

Na afronding van de module duurt het zes tot acht weken voordat je een certificaat ontvangt. De PE-punten worden 1 x per maand verwerkt en worden automatisch in je PE-dossier bijgeschreven. 

 

Het merendeel van de NIVRE Register-Experts werkt bij Expertisebureaus of Expertise-organisaties. Veel van deze organisaties hebben kantoren verdeeld over Nederland en/of de schade-experts die bij hen werkzaam zijn, werken binnen een bepaalde regio.
U kunt in het Register op de website zelf een keuze maken voor een NIVRE Register-Expert of Expertisebureau en wanneer u daar contact mee opneemt, zullen zij u hierover verder informeren.

 

Er bestaat geen opleiding of cursus "Schade-expert". Expertisebureaus of expertise- organisaties verzorgen intern een praktijkopleiding tot schade-expert.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website waar je kunt vinden hoe je schade-expert kunt worden en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. 

Het NIVRE hanteert per branche inschrijvingsvoorwaarden. In het algemeen dient een persoon reeds voornamelijk werkzaam te zijn als schade-expert in de buitendienst alsook als zodanig minimaal drie jaren ervaring te hebben. Hier vindt u meer informatie over inschrijving in het Register.

Als je al begonnen bent met de eerdere versie van de basisopleiding en je wilt een overzicht zien van de onderdelen hiervan, dan neem je de volgende stappen:
-Ga naar de website van het NIVRE. Klik bij branches op de gewenste branche.
-Ga naar het kopje Registratievoorwaarden om een NIVRE-expert te worden.
-Scrol naar de onderkant van de pagina. Klik op de zwarte balk
met de tekst 'kandidaat RE'. Hier vind je een overzicht van de onderdelen die de vorige basisopleiding bevatte.
 

Kandidaten ingeschreven in het Register van Experts behoeven geen PE-punten te behalen. Dit geldt eveneens voor het geassocieerde Register Risicodeskundige.

Kandidaten ingeschreven in het Register van Coördinatoren Fraudebeheersing dienen wel PE-punten te behalen.

Een verzoek tot uitschrijving dient u uiterlijk vóór 1 november persoonlijk en schriftelijk bij het secretariaat van het NIVRE in te dienen.
Wanneer het verzoek na 1 november is ingediend, blijft de verplichting van de jaarbijdrage over het opvolgende jaar van kracht.

Het NIVRE is een onafhankelijk instituut en vanuit die positie verstrekken wij geen namen van NIVRE Register-Experts.

Voor meer informatie over het vinden van een contra-expert verwijzen wij naar hoe vind ik een contra-expert.

Het algemene Register is ook openbaar en is te raadplegen op de website van het NIVRE, waar u zelf een NIVRE Register-Expert kunt kiezen. U dient bij schade aan uw voertuig dan wel eerst de branche Motorvoertuigen in het Register te selecteren.

Schades in Limburg worden behandeld door NIVRE Calamiteiten en Projecten.

Heeft u een vraag bel dan naar 06-57606437 of mail naar i.scholten@nivrecp.nl