Branchebegrippen

Aan de branchebegrippen kunnen geen rechten worden ontleend.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Constructieschade

Schade aan de constructie van bouwwerken.

Contra-expert

Een schade-expert die in een schadetraject veelal door verzekerde wordt benoemd en de belangen van die verzekerde behartigt.

Claimshandler

Een persoon die zelfstandig schadedossiers behandelt van achter een bureau.

CAR

Construction allrisk; een verzekering voor dekking van bouw- en constructierisico's.

Calamiteiten

Aanduiding voor een ramp of een onverwachte of niet beoogde gebeurtenis die ernstige omvangrijke schade kan veroorzaken.