Branchebegrippen

Aan de branchebegrippen kunnen geen rechten worden ontleend.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Inboedel

Alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren.