Branchebegrippen

Aan de branchebegrippen kunnen geen rechten worden ontleend.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Permanente Educatie

Een aanduiding voor het voortdurend actualiseren van vakkennis. Voor een NIVRE-geregistreerde houdt dit dat hij/zij verplicht is om periodiek kennisactiviteiten te volgen die bijdragen aan de voortdurende ontwikkeling van kennis en ervaring en die de bekwaamheid en geschiktheid voor de uitoefening van hun werkzaamheden vergroten.

PE-punten

Toegekende waarden voor het volgen van activiteiten/leerprocessen met het oog op het periodiek onderhouden en/of actualiseren van vakkennis.