Branchebegrippen

Aan de branchebegrippen kunnen geen rechten worden ontleend.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Opstal

Een gebouw en in het algemeen alles wat aard- en nagelvast aan het gebouw bevestigd is, alsmede de bij het gebouw behorende bijgebouwen, schuttingen en erfafscheidingen.