Branchebegrippen

Aan de branchebegrippen kunnen geen rechten worden ontleend.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Gedragsregels

Het NIVRE heeft gedragsregels opgesteld, waaraan alle ingeschreven NIVRE Register-Experts zich hebben geconformeerd. Controle op de handhaving van deze gedragsregels geschiedt door het onafhankelijk college van Tuchtrecht, die klachten over NIVRE Register-Experts behandelt.