Branchebegrippen

Aan de branchebegrippen kunnen geen rechten worden ontleend.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Total loss

Een object is economisch Total loss indien de herstelkosten gelijk zijn of meer bedragen dan het verschil in waarde vóór het evenement en na het evenement.

Toedrachtonderzoeker

De uitvoerende deskundige die onderzoek en vaststelling doet naar hoe een gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Toedrachtonderzoek

Een onderzoek dat wordt ingesteld om duidelijkheid te verkrijgen hoe een (schade)gebeurtenis of incident heeft plaatsgevonden.

Taxatie

Het uitbrengen/vaststellen van waarden ten behoeve van af te sluiten verzekeringen.